Lekar

Lekar som ni kan använda på era möten!

 

Ambulanspjätt

Bollen i burken

Golvpingis

Ogräs

Pepparkakspjätt

Lappen i pannan

Kapten kommer

Evolutionsleken

Musikleken

Sardinen/omvänd gömme

Följa John

Tunnelboll

Fruktsallad