Slottsstadens Scoutkår består av 83 medlemmar och vår Scoutlokal ligger på Major Nilssonsgatan 15 i Malmö (nära Fridhemstorget).Slottsstadens Scoutkår i Malmö

Scoutkåren har en mer än 50-årig historia och många av de aktiva ledarna har varit med sedan 70-talet!

Kårens logotyp kommer från kartornas värld och symboliserar ett slott.